Hamro SACOOS
01-5545229 सम्पर्क: 9851000039

एक्काइसौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना ।।

11/5/2019

यस संस्थाको मिति २०७६ भाद्र ७ गते शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको २४६ औं बैठकको निर्णय अनुसार तपशिलमा उल्लेखित विषयमा छलफल गरी निर्णय लिन निम्न मिति, स्थान र समयमा संस्थाको विनियम २०५५ बमोजिम एक्काइसौं वार्षिक साधारणसभा बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरुमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ । . साधारण सभा मिति, स्थान र समय !!

मिति : २०७६ कात्तिक ३० गते शनिबार !!
स्थान : डीलाइट पार्टी भिन्यु, महालक्ष्मी स्थान
समय : बिहान १० : ०० बजे

हाम्रो नमुना सकोस !!