Hamro SACOOS
01-5545229 सम्पर्क: 9851000039

बाईसौ वार्षिक तथा एकीकृत साधारणसभा सम्बन्धि सुचना !!

11/3/2020

विषय ः बाइसौं वार्षिक तथा एकीकृत साधारणसभा सम्बन्धमा ।

यस संस्थाको मिति २०७७ साल असोज २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार तपसिलमा उल्लेखित विषयमा छलफल गरी सदस्य संख्याका आधारमा सदस्यको सहज पहुँच हुने विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रहरुमा संस्थाको विनियम २०५५ बमोजिम बाइसौं वार्षिक साधारणसभा बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरुमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध गरीन्छ ।

बाइसौ वार्षिक साधारणसभा हुने ः
मिति ः २०७७ साल मंसिर १३ गते देखि २७ गते सम्म

केन्द्रहरु
1) महाँकाल गाउँपालिका गोटिखेल,
2) वागमती गाउँपालिका,
3) गोदावरी नगरपालिका चापागाउँ,
4) ललितपुर महानगरपालिका,लगनखेल,
5) काठमाण्डौ महानगरपालिका, बालाजु ।
छलफलका प्रस्तावित विषयहरु ः
१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष मार्फत प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने,
२. लेखा तथा सुपरीवेक्षण समितिको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने,
३. आ.व. २०७६÷७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने,
४. संस्थाको आ.व आ.व. ०७७÷०७८ को संशोधित अनुमानित बजेट तथा आ.व. २०७८÷०७९ को अनुमानित बजेट उपर छलफल गरी पारित गर्ने,
५. आ.व. २०७६÷०७७ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बमोजिम नगद लाभांश र संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषको रकम वितरण गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने,
६. आ.व.२०७७÷०७८ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्न कम्तिमा तीन जना लेखापरिक्षक सूचीकृत गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने,
७. साधारणसभाको निर्णय पुस्तिका प्रमाणित गर्न साधारण सभामा उपस्थित शेयर सदस्यको तर्पmबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने,
८. सहकारी एकीकरण कार्यबिधि पारित गरी एकीकरणका लागि अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा,
९. अचल सम्पती बिक्रि, घरजग्गा खरिद तथा रजिष्ट्रेशन पास गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा,
१०. विनियम संशोधन र आन्तरिक कार्यबिधिहरु पारित तथा संशोधन सम्बन्धमा,
११. सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचन । ,
१२. विविध ।,

निर्बाचन प्रकृया मंसिर ७ गते देखि सुरू हुनेछ !